Grădinița Aranyalma

VIZIUNEA UNITĂȚII

Grădinița trebuie să devină un mediu de promovare a valorilor în care să existe un climat propice învățării prin joc și formării copilului pentru școală și pentru viața în societate.

Este importantă interacţiunea grădiniței cu mediul social, cultural şi economic, transformarea instituției într-un centru de resurse educaţionale şi de servicii educaționale oferite comunităţii.

Grădinița ”Aranyalma” se bazează pe o dragoste profundă pentru copii, pe înţelegerea complexităţii fiecărei vârste şi pe convingerea că educaţia este crucială pentru dezvoltarea şi îndrumarea lor spre statutul de tineri activi şi împliniţi ai lumii în care trăim.

Grădinița va fi recunoscută pe plan naţional pentru:

 • oferirea unei educaţii alese, complete şi consecvente, având în permanenţă în centrul ei copilul, nevoile şi aspiraţiile lui

 • o puternică motivaţie, angajare şi atitudini profesionale din partea corpului profesoral, cu rezultate de excepţie în educarea copiilor

MISIUNEA UNITĂȚII

„ Orice copil căruia i se asigură condiţii optime de dezvoltare în fiecare stadiu al evoluţiei sale şi stimulii necesari, va deveni un adult cu o minte ageră şi un caracter integru. Copilăria este o perioadă în care individul învaţă mai repede decât în oricare altă perioadă a vieţii sale. Tot atunci se cristalizează principalele caracteristici ale personalităţii.”

Helen Doron

Misiunea instituției este de a asigura fiecărui copil condiții pentru cea mai buna, completa și utila dezvoltare în parteneriat și colaborare cu actorii sociali, promovând incluziunea, toleranța și înțelegerea între copiii de origine socio-culturală şi lingvistică diferită.

Grădinița ”Aranyalma” își propune construirea unui sistem educativ deschis spre modernizare, spre viitor, cu o îmbinare a ideilor pedagogice tradiționale și a pedagogiilor alternative moderne din lume. Copii de azi se vor confrunta pe parcursul vieții cu schimbări socio- politice, ecologice, științifice, tehnologice, industriale, și de aici izvorăște necesitatea de a se conforma rapid și eficient acestor schimbări. Pentru a pregăti copii să se autoeduce, le oferim prin programul nostru un fundament de atitudini, cunoștințe și aptitudini vitale. Recunoaștem, prețuim și încurajăm dezvoltarea unor capacități ca: prevederea și influențarea schimbărilor, gândirea critică și exprimarea de opțiuni, găsirea și rezolvarea problemelor, creativitatea, imaginativitatea, inventivitatea, preocuparea de comunitate, țară, mediu înconjurător și tradiții.

Conform alternativei Step by step ne bazăm activitatea pe următorii piloni:

   • asigurarea de experiențe prin individualizare, diferențiere, socializare

   • sprijinirea copilului în a-și exprima opțiunile printr-o activitate planificată și desfășurată pe centre de interes

   • atragerea familiei în procesul educațional